A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
14 DE JULIOL
Santoral Sant Camil de Lelis, sant Bonaventura i santa Adela
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres Sant Camil de Lelis és advocat dels agonitzants i sant Bonaventura protegeix els infants quan estan malalts.

Fets històrics catalans

El 14 de juliol de 1931, al Palau de la Generalitat, fou aprovat el projecte d'Estatut autonòmic que, després de passar per les Corts, en sortí l'Estatut de 1932.