A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
12 DE JULIOL
Santoral Sant Joan Gualbert i santa Marciana
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 12 de juliol de 1886 va néixer a Cerdanyola l'enginyer Joaquim Buigas el creador de les fonts de Monjuic. I el mateix dia del 1959 va morir el poeta Carles Riba.

El 12 de juliol de 1925 s'inaugura un sumptuós xalet seu social de la secció de tennis del Gimnàstic de Tarragona.