A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.

 

 

 

PAREMIOLOGIA CATALANA
5 DE JULIOL
Santoral Sant Miquel dels sants i santa Filomena
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres Sant Miquel dels Sants, és el patró de Vic des de 1862, abans ho eren els sants màrtirs Llucià i Marcià. Sant Miquel dels Sants era invocat contra els humors freds i per als ossos trencats. Per la Festa Major de Vic és costum dictar una crida en vers de les festes.

Fets històrics catalans

El 5 de juliol de 1935 fou nomenada professora de pilotatge Mari Pepa Colomer, primera dona pilot de Catalunya i també primera professora de l'especialitat.

Crida oficial de les festes de Sant Miquel dels Sants, fill i patró de la ciutat de Vich, que tindran lloc en el present any 1931

Ciutat de Vich, matrona agraciada,
La del seny clar i el somrís de carmí,
Posa en ta pell noble i assoleiada
Les joies d'aquell goig que fa glatî.
…..
Au! Minyones i minyons
Prepareu la calderilla
Per comprar-me ara mateix
Aquest paper qu'es diu "CRIDA"