A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
31 GENER
Santoral Sant Joan Bosco.
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 31 de gener de 1994 un incendi destrueix el Gran Teatre del Liceu.