A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
24 GENER
Santoral Sant Francesc de Sales i sant Felicià.
Diades  
Llegendari Sant Francesc de Sales fou bisbe de Ginebra i va causar sensació quan va dir que la santedat no era patrimoni dels convents i que era compatible amb tots els oficis.
Paremiologia Dissabte sant Felicià, plegar la feina i parar la mà.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 24 de gener de 1930 el general Primo de Rivera, cap del govern de la Dictadura, consultava els caps de l'exèrcit i de la marina sobre si havia de continuar el seu govern. Dimití el dia 28.

1336 - Mor Alfons III el Benigne, rei de Catalunya-Aragó.

Fets esportius catalans

El 24 de gener de 1945 apareix El Once, continuador de Xut!, però no resisití la mort del seu creador Valentí Castanys.