A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.

 

 

 

PAREMIOLOGIA CATALANA
20 GENER
Santoral Sant Sebastià
Diades
Llegendari Segons diuen, sant Sebastià, nat a Narbona i ciutadà de Milà, estava al capdavant de la cohort romana encarregadade l'escorta dels emperadors Dioclecià i Maximià els quals el van distingir amb la seva amistat. Malgrat tot, en declarar-se cristià, els mateixos emperadors van condemnar-lo a morir assajetat. Els encarregats d'executar l'ordre, s'ho prengueren tan a la valenta que el deixaren ple de dards. Malgrat tot no va morir d'aquest turment i al cap de dos dies es presentà als emperadors i els incriminà per la seva conducta envers els cristians. Per resposta va ser bastonejat fins a morir.
Paremiologia Per sant Sebastià una hora el dia es va allargar
Si per sant Sebastià fa sol, any de blat, si Déu ho vol.
Per sant Sebastià una hora més de caminar.
Sant Roc i sant Sebastià guarden de pesta i de pecar, Sant Sebastià i sant Roc guarden de pesta i de foc.
Tradicions i altres Sant Sebastià, amb sant Roc són els advocats contra la pesta. L'any 1446, Barcelona va patir una de les motes epidèmies que delmaren la humanitat en temps medievals i durant l'edat moderna. El Consell de Cent acordà recórrer a l'ajut de sant Sebastià, que era tingut com a gran defensaor contra la pesta, i el nomenà copatró de la ciutat. En l'actualitat, i malgrat que amb la desaparició de les pestes la devoció al sant ha minvat, són moltes les poblacions que el tenen per patró o copatró i que en la seva diada celebren la festa major d'hivern.

Fets històrics catalans

El 20 de gener de 1286 quedà ultimada la conquesta de Menorca per Alfons III el Liberal. Llavors la vila forta de Maó fou poblada amb catalans.

1401 - S'obre la Taula de Canvis de Barcelona, institució bancària garantida pel municipi de Barcelona i creada a partir de la fallida general de les taules de la ciutat de 1381.

Fets esportius catalans

El 20 de gener de 1924 el Club Gimnàstic de Tarragona organitzà els IV Campionats de Catalunya de Cross Country que van ser presenciats per més de 2000 persones.