A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
18 GENER
Santoral Santa Prisca, santa Liberata i santa Beatriui
Diades
Paremiologia  
Llegendari  
Tradicions i altres A santa Prisca se la invoca per la gota coral.
  Hom creu que els qui neixen avui no moriran ofegats, per més perills que es trobin anant per mar.

Fets històrics catalans

El 18 de gener de 1150 el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV féu donació de l'hort de Poblet a l'abat Sanç i als seus monjos de Fontfreda "per tal que pogués construir-s'hi un monestir al servei de Déu"