A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
16 GENER
Santoral Sant Fulgenci i sant Marcel
Diades  
Paremiologia  
Llegendari Sant Fulgenci fou bisbe d'Ècija i de Cartagena. Fou germà de sant Leandre, de sant Isidor i de santa Florentina i com que allà on n'hi ha tres n'hi caben quatre, també el feren sant.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 16 de gener de 1716 fou signat el decret de Nova Planta, que abolia el govern polític i administratiu de Catalunya i el subjectava al règim general decretat per Felip V.