A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
15 GENER
Santoral Sant Pau ermità i sant Maür
Diades  
Paremiologia Per la setmana els barbuts governen els tres germans, tos, moquina i amagamans.
Llegendari Sant Pau era veí de sant Antoni i l'imitava en tot el que podia. Com que sant Antoni feia cistells de vímet, ell es dedicà a treballar l'espart fent-ne estores. Ell es creia inferior en santedat al seu veí i, per aquest motiu treballava uns materials de qualitat inferior.
Poblacions en festa  
Tradicions i altres Comença la Setmana dels Barbuts (els tres barbuts són sant Pau ermità, sant Maür i sant Antoni). Diuen que és la més freda de l'any.

Fets històrics catalans

El 15 de gener de 1930 fou clausurada l'Exposició Internacional de Barcelona. El mateix dia fou inaugurat l'Hospital de Sant Pau.

Pastisseria festiva

Avui es feia una fira de tortells pels voltants de l'església del monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona, era costum vendre'ls a la sortida dels oficis religiosos i menjar-los com a postres del dinar. En alguns barris de Barcelona els tortells tenen forma de ferradura i reben el nom de "Ferradures de Sant Pau". Segons Joan Amades, antigament entrava pel portal de Sant Pau el sant i beneïa els tortells i les altres llaminadures de la fira.