A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
14 GENER
Santoral Sant Fèlix de Nola i sant Valentí.
Diades  
Llegendari Conta la llegenda que una marquesa, quan era petita i estava al bressol, una rata se li enfilà i li començà a rosegar l'orella. Els plors de la nena van atraure un gatàs que es va menjar la rata. La dama sempre va professar una estimació excepcional als gats. Tant és així, que en morir va deixar la seva quantiosa fortuna en profit dels gats i va instituir la deixa a la catedral de Barcelona, sota l'advocació de sant Fèlix de Nola, perquè creia que havia estat ell qui havia enviat el gat que la salvà de la rata.
Paremiologia  
Tradicions i altres Era el patró dels gats. Hom li demanava que no es tornessin rabiosos, que no mosseguessin ni esgarrapessin i que no fugissin de casa.

Fets històrics catalans

El 14 de gener de 1913, Barcelona: El plenari de l'Institut d'Estudis Catalans aprova les Normes Ortogràfiques de la llengua catalana.

1957 - Vaga dels tramvies. L'augment de la tarifa dels tramvies de Barcelona provoca un boicot populars, que s'allargà 15 dies.