A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
11 GENER
Santoral Sant Higini, sant Anastasi i santa Hortènsia
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres Sant Anastasi era tintorer, motiu pel qual era el patró dels tintorers de llana, i, conten, només havia de sucar la roba en aigua clara perquè li sortís tenyida del color que volia.

Fets històrics catalans

L'11 de gener de 1284 concessió del privilegi Recognoverunt Proceres per part del rei Pere II.

1874 - A Sarrià i als afores de Barcelona es produeixen enfrontaments entre voluntaris republicans i tropes de l'exèrcit. Els republicans es resistien a la instauració del règim del general Serrano.