A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
10 GENER
Santoral Sant Agató i sant Gem
Diades  
Llegendari Conten que sant Agató fou elegit papa quan comptava amb 103 anys. Tot i tenir l'edat que tenia, encara va tenir temps de reunir un concili, el Constantinoble VI. Morí l'any 681.
Paremiologia  
Tradicions i altres Sant Gem havia fet de forner i per aquest motiu era el patró dels forners. Després sant Honorat el desplàça. Sant Gem era l'advocat per a fer venir la gana. Els desganats anaven a comprar un xavo o un sou de gana segons la necessitat que tinguessin.

Fets històrics catalans

El 10 de gener de 1967 va morir, a Barcelona, l'escriptor i periodista Carles Soldevila.

1869 - Es constitueix a Barcelonael Foment de la Producció Nacional, associació de comerciants, manufacturers i fabricants. A partir d'aquesta associació es creà el 1889 la patronal Foment del Treball Nacional.