A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.

PAREMIOLOGIA CATALANA
4 GENER
Santoral Sant Titus o salt Tit
Diades
Llegendari  
Paremiologia Valga'm sant Aleix sota l'escala i sant Tet sota la cadira.
Tradicions i altres Sant Titus és el patró dels que no creixen. També era el patró dels menuts i dels desnarits.

Fets històrics catalans

El 4 de gener de 1836 una multitud enfollida assaltà la Ciutadella, les presons de les Drassanes i les torres de Canaletes per emportar-se els presos i matar-los. El pretext fou que eren carlins i calia venjar-se. Així començà el període de les bullangues que durà prop de 40 anys.