A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
2 GENER
Santoral Sant Basili
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres El primer dia de feina de l'any era costum que els ferrers, en posar-se a la feina, donaven uns quants cops de martell a l'enclusa per cloure les cadenes del dimoni, per evitar que els sortís entre les flames de la fornal. En tot el dia d'avui procuraven no llimar, per por de llimar les cadens del diable.

Fets històrics catalans

El 2 de gener de 1902 sortí, a Barcelona, el primer número del setmanari d'humor polític "¡Cu-Cut!".

1079 - El papa Gregori VII intervé en les baralles entre Ramon Berenguer II i Berenguer Ramon II que compartien la titularitat en els comtats de Catalunya (Barcelona, Girona, Osona, Carcassona i Rasès, i els amenaça d'excomunió.