A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAREMIOLOGIA CATALANA
GENER

Gener és el primer mes de l'any amb 31 dies, Inexistent en l'antic calendari romà, que començava pel març fou afegit en el calendari lunisolar de Numa Pompila i col·loca a l'inici a l'inici de l'any. La reforma gregoriana el mantingué en el mateix lloc. El seu nom deriva probablement de Janus (Januarius) divinitat a qui hom atribuïa dues cares, el mes de gener esguarda d'una banda a l'any nou i de l'altra cap a l'any finit.

Si el gener no naixia, l'any no s'acabaria.

Climatologia:
Mes de gener, mes geler:
Aigua de gener tot l'any va bé.
Pluja pel gener, blat a la sitja i vi al celler.L'hivern vertader, pels reis el fred primer.

La setmana dels barbuts, diuen, és la més freda de l'any i en ella hi trobem els tres sants barbuts del calendari: Sant Pau ermità, sant Maür i sant Antoni Abat.

La pluja de la setmana dels barbuts, cada raig val cinc escuts.
Per la setmana dels barbuts governen els tres germans: tos, moquina i amagamans.

Hom creu que els primers dies de gener marcaran la climatologia de tot l'any ja que la temperatura dels dotze primers dies s'adiu amb la que farà en casa un dels mesos. Així, si el dia primer fa bon sol, el dia segon venteja i el tercer plou, per exemple, es diu que el gener serà assolellat, el febrer es mostrarà ventós i el març es distingirà per ploure molt.

Calendari agrícola i ramader

Camp i conreus:
El pagès ha d'ocupar-se de preparar les terres en les que s'hagi de plantar alfals, remolatza, blat de moro o algun altre conreu de primavera. Els trossos que restin inactius hauran de quedar llaurats. És temps de fangada i femada.

Per bona fangada, la del gener.
Cava i hauràs d'engrandir el graner.
Si vols un bon femer, fes-lo pel gener.
Pel gener tapa la terra el sementer.
Pel gener, goret començaré.

Horta
Sembra l'all per sant Sebastià i rabiarà com un ca.
Si vols cebes de diner, sembra-les pel creixent de la lluna de gener.
Per sant Sebastià, els favons a assecar.
Pel gener, el rave és buit i no val res.

Arbredes
Pel gener poda l'ametller.
Després de gener, poda l'arbre fruiter.
El bon ametller floreix pel gener.
Flors de gener no omplen paner si no són de favera o d'ametller.
Sant Antoni governa l'oli.
Pel gener l'oli és a l'oliver.
Aigua clara per sant Vicenç, fruita bona per tota la gent.

Vinya
Cava pel gener i hauràs d'engrandir el celler.
Si gela per sant Sebastià, el vi del cep se'n va.
Si per sant Vicenç fa bon sol, de cada cep se n'omple un bot, si plou al matí, la meitat de vi, si plou a la tarda, collita esguerrada.

Avicultura
Pel gener comença la posta de l'aviram i es ponen les primeres llocades.
Pel gener, cada gallina al seu lloquer.
Per sant Ramon, la bona gallina pon.

Bosc:
La lluna nova de gener és la més bona per tallar la fusta destinada a fer carbó.
La lluna vella d'aquest mes és la millor per tallar la fusta destinada a obrar, sobretot el roure. Es diu que dobla la seva força i resistència.
Per la lluna vella de gener talla la fusta el bon fuster.
Si bona casa et vols fer, talla la fusta pel gener.

Pel gener els llops es casen, diuen. Per aquest motiu tenen més força i són més perillosos.
Pel gener el llop és més carnisser.
Pel gener el llop s'emporta el millor corder.

Ramaderia
Per aquest temps, la neu fa que els ramats hagin d'estar encorralats havent de menjar pinsos i aliments ensitjats.
El gener treu el greix del corder, el febrer el despulla i el març se'n porta la culpa.
Ventades del gener maten l'ovella i el pastor també.
Pel gener, tremolant neix el corder.
Pel gener, formatges a fer.

Pesca
Al gener hi ha poca activitat al mar.
Pel gener, les xarxesal joquiner.

Calendari de festes:
1.- Cap d'any - Ninou
5.- Vigília de Reis, cavalcada.
6.- Els Reis
17.- Sant Antoni Abat - Els Tres Tombs