A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAREMIOLOGIA CATALANA
FEBRER

Febrer és el segon mes de l'any amb 28 dies, tret dels anys de transpàs que en té 29. Com el mes de gener aquest mes no existia en l'antic calendari romà, que començava el març. El calendari romà antic constava de deu mesos i com que no corresponia amb el recorregut del sol, van haver d'allargar-lo amb dos mesos nous, Janus i Februa. En un principi febrer tenia 29 dies, però el senat romà, en consagrar un mes a l'emperador August (l'agost) s'adonà que tenia 30 dies i el seu antecesor, en Julius, en tenia 31. Per no menysprear-lo, li van treure un dia al darrer mes de l'any, el febrer, i el deixaren amb 28. El nom de febrer deriva del llatí Februa, o festes de la purificació dels vius i de l'expiació dels difunts que es celebraven a Roma peraquest temps.

Els afectes de la sogra són com els dies de febrer: pocs, curts i freds.

Climatologia:
El clima de febrer és el més variable de l'any:
Les dones i els febrers, cada dia set parers.
Sol de feber mai dura un dia sencer.
El febrer és traïdor, borrascós i gelador.
El febrer, de cap o de cua, l'ha de fer.
Pel febrer abriga't bé.

Calendari agrícola i ramader

Camps i conreus
Hi ha poca feina al camp i s'aprofita el temps adobant marges i barraques de pedra seca. També es porten els fems al camp i es prepara el camp per les sembres de primavera.
El febrer ja és jornaler.
Qui sembra al febrer, collita té.
Si per santa Àgueda plou, el blat de moro creix tot sol.

Horta
Per sant Blai remena la cua l'all.
Per santa Eulàlia sembra la patata.
Sembra faves per sant Blai i en menjaràs tot l'any.
Per santa Àgueda la ceba sembrada ni que sigui dins la gelada.
La Candelera ja és tomaquera.
Per santa Eulàlia es tallen les canyes.

Arbredes
Per la lluna nova de febrer, esporga l'oliver.
Per sant Valentí, l'ametller a florir.

Vinya
Pel febrer, el bou vinyader mira el sol i no mira el solc.
El sol de santa Eulàlia empeny la parra.
Per sant Macià, les parres a podar.

Avicultura
Pel febrer, crits de lloca i bons cants al galliner.
La lloca vera, pon per la Candelera.
Pel mes de febrer, tota oca pon al femer.

Bosc:
És per aquest mes que es desperta la primavera, ja que les bestioles que han hivernat, comencen a despertar-se:
Pel febrer surt el liró del seu racó.
Si la Candelera riu, l'oreneta ja és al seu niu.
Per la Candelera, la cigonya campanera.
Per la Candelera, l'ós surt de l'ossera, i si troba que fa bo, se'n torna a fer un gaiató.
Per la Candelera es casen els ocells i la cadernera.

Ramaderia
El febrer no deixa ovella ni corder.
Maleït el febrer, que t'emportes l'ovella i el corder.
Pel febrer neix el bon corder.
El mes de febrer és bon anyeller.
Per sant Maties, de les ovelles fes les tries.

Pesca
Febrer i març són els mesos considerats els pitjors per a pescar. S'aprofita el temps per fer xarxes noves, reparar i aparellar ormeigs i teixir nanses, gambines i garbitanes... Comença la pesca de la llagosta que dura fins a setembre.
Febrer acabat, nanses a la mar.
Febrer arribat, tresmall calat.
Febrer arribat, art de pesca calat.

Calendari de festes:
2.- La Candelera
12 Santa Eulàlia.