A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
29 DE FEBRER
Santoral Die bisextum ante calendas martius
Diades  
Llegendari Cada quatre anys cal sumar un dia perquè l'any del calendari tingui la mateixa durada que l'any natural. Els romans el col·locaven entre el 23 i el 24 de febrer. Els romans eren gent molt supersticiosa i aquest dia, en aparèixer al calendari un cop cada quatre anys, no estava protegit per cap déu. Ho van resoldre no donant-li cap nom i repetint el dia 23. D'aquesta manera quedavasota la protecció dels déus del dia 23. Aquest dia es deia "die sextum ante calendas martius" i el dia repetit es deia "die bisextum ante calendas martius", i d'aquí vé el nom de l'any que té un dia més: any bixest o de traspàs.
Paremiologia Any de transpàs, guarda't d'ell i del que vé detràs.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 29 de feber de 1880 va néixer a Barcelona Josep Mª Folch i Torres, autor de novel·les i relats per a infants i gran animador de la revista En Patufet.

1147 - Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, desembarca a Tarascó i s'encamina cap als Alps per confirmar el domini de la casa de Barcelona en el comtat de Provença.