A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
28 DE FEBRER
Santoral Sant Romà
Diades Día mundial de les enfermetats rares
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 28 de febrer de 1465 tingué lloc a Calaf (l'Anoia) la Batalla de Calaf o de Prats de Rei durant la Guerra Civil Catalana.

1789 - S'inicien aldarulls i motins a Barcelona i altres ciutats catalanes a causa de l'escassetat i la puja dels preus dels productes bàsics, especialment del pa.

Fets esportius catalans

El 28 de febrer de 1943 es beneïa i s'estrenava a les pistes de Fontcanaleta de La Molina el primer teleesquí d'Espanya. En aquella època era quelcom sorprenent i innovador. A més, només uns anys després, La Molina també va ser pionera en la instal·lació de telecadires amb la posada enfuncionament, a la temporada 1946-47, del telecadira del Turó de la Perdiu.