A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
27 DE FEBRER
Santoral Sant Baldomer
Diades Día nacional del trasplantament
Llegendari Sant Baldomer era el patró dels captaires i pidolaires que avui feien festa rigorosa.
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 27 de febrer de 1641 morí a Barcelona Pau Clarís.

1284 - El papa Martí IV declara la croada contra Catalunya, després de desposseir Pere el Gran de la Corona d'Aragó i adjudicar-la a Carles de Valois, fill del rei de França.