A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
24 DE FEBRER
Santoral Sant Macià
Diades  
Llegendari  
Paremiologia Per sant Macià fira a Cervera i fira a Torà.
Sant Macià, feu-me guanyar, que si m'escolteu de mi no us queixareu.
Per sant Macià tanta nit com dia hi ha
Sant Matias de febrer va a favor de l'amo i contra el jornaler.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 24 de febrer de 1832 l'Ajuntament de Barcelona prengué l'acord de construir el cementiri de Montjuïc.

1582 - El papa Gregori XIII introdueix el calendari gregorià.

Fets esportius catalans

El 24 de febrer de 1989 es va constituir el Consorci del Circuit de Catalunya entre la Generalitat, l'Ajuntament de Montmeló i el Reial Automòbil Club de Catalunya, i es va firmar el conveni amb el Consejo Superior de Deportes. Aquell mateix dia, es va posar la primera pedra del Circuit de Catalunya.