A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
22 DE FEBRER
Santoral Santa Elionor
Diades Dia del pensament escolta
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 22 de febrer de 1891 quedà definitivament acordada a Barcelona la fundació del Centre Excursionista de Catalunya. El CEC es declarà continuador de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, fundada el 1876.

1985 - Mor el poeta Salvador Espriu.