A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
21 DE FEBRER
Santoral Sant Pere Damià
Diades Dia Internacional de la llengua materna
Llegendari  
Paremiologia Per la Llum, bufetada al llum
Tradicions i altres Sembla ser que el 1345 la ciutat de Manresa estava necessitada d'aigua i calia construir una sèquia des de Balsareny. El bisbat i el comú de Manresa creien tenir dret sobre la conducció de les aigües i per aquest motiu hi hagué un plet molt barallat. El 21 de febrer del 1345 un raig lluminós procedent de Montserrat il·luminà l'església del Carme i les campanes de la ciutat es posaren a tocar totes soles. El bisbe, en conèixer el fet, donà per tancat el litigi en favor de la ciutat puix que tothom va creure que el cel havia donat la raó al poble en enviar-li aquella llum misteriosa.

Fets històrics catalans

El 21 de febrer de 1957 al paraninf de la Universitat de Barcelona es van constituir en la Primera Assemblea Lliure d'Estudiants de la Universitat de Barcelona. Reclamaven la normalitat acadèmica, la retirada de la policia que vigilava dins els edificis universitaris, la supresió del SEU, la llibertat, d'expressió, de llengua, de tribuna i d'associació dins la Universitat... La repressió fou molt forta.