A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
20 DE FEBRER
Santoral Sant Nemesi i santa Amanda  
Diades Dia Mundial de la Justícia Social
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 20 de febrer va néixer a Gràcia Pompeu Fabra, gran filòleg i geni ordenador de la llengua catalana.