A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
18 DE FEBRER
Santoral Sant Simeó
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 18 de febrer de 1278 el rei en Jaume de Mallorca signà a Perpinyà un document de reconeixement a favor del seu germà, el rei en Pere el Gran. Declarà rebre en feu tots els dominis dels quals era rei.

1937 - És afusellat a Burgos el general Batet, que havia intentat convèncer el general Mola d'evitat l'alçament contra la República espanyola.

Fets esportius catalans

El 18 de febrer de 1923 s'inagura l'estadi de Sarrià. Després del desnonament del camp del carrer Muntaner, la família La Riba compra per 170.000 pessetes de l'època la finca Can Ràbia, on es construeix el nou estadi.