A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
16 DE FEBRER
Santoral Sant Onèssim i Faustíi santa Juliana
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 16 de febrer de 1882 començà a donar servei a Barcelona una línia de cotxes sistema "rippert". Eren una vehicles de caixa, més grans que les galeres i les diligèndies, tirats per mules, per a transportar persones. L'empresa que realitzava el servei era "La Catalana"

1641 - Pau Claris proposa la creació de la República Catalana a la Junta General de Braços, reunida a Barcelona.

1936 - El Front d'Esquerres de Catalunya aconsegueix una rotunda victòria sobre el Front Català d'Ordre en les eleccions legislatives. Reuniren 41 escons dels 54 possibles.