A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
13 DE FEBRER
Santoral Sant Benigne
Diades Dia mundial de la Ràdio
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 13 de febrer de 1937 Barcelona patí el primer bombardeig.