A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.

 

 

PAREMIOLOGIA CATALANA
12 DE FEBRER
Santoral Santa Eulàlia - Sant Damià
Diades
Dia de la independència de Xile
Llegendari Diuen que era filla de Barcelona i bona cristiana. Com que va viure en temps de persecucions, la van martiritzar a desdir. No cal dir que no exposarem aquí els detalls dels innombrables turments que li imposaren. De vegades l'església, en les històries de sants, mostra una morbositat i un sadisme sorprenents. Al costat de la catedral de Barcelona es troba la baixada de Santa Eulàlia que ens porta a la plaça de Sant Jaume. El nom li vé perquè és precisament aquí on la santa rebé un dels turments, potser el més conegut. La posaren nua dins d'una bóta plena de bocins de vidre i la tiraren costa avall per la baixada tretze vedades.
Paremiologia Santa Eulàlia assolellada, collita de vi assegurada.
Per santa Eulàlia sembra patates.
Per santa Eulàlia es tallen les canyes.
Si sembres per santa Eulàlia, bon gra i bona palla.
Tradicions i altres Havia estat sempre la patrona de Barcelona. El Penó de Santa Eulàlia era el símbol de la ciutat. Recordem la imatge de Rafael de Casanova, amb el Penó de Santa Eulàlia en la presa de Barcelona l'onze de setembre. Més tard, a finals del segle XIX, el bisbat imposà com a patrona de la ciutat a la Mercè, que era fins aleshores la patrona del bisbat. Actualment les dues són co-patrones.

Fets històrics catalans

El 12 de febrer de 1826 aribaren per primera vegada les aigües de Montcada a Barcelona. Aquest fet havia de resoldre els problemes d'abastiment que llavors tenia la ciutat.

Imatge de l'any 1912, on es veu el túnel i els treballs de canalització de les aigües de Montcada.

Pastisseria festiva

En algunes pastisseries es poden trobar dolços especials dedicats a la santa, com les Palmes de Santa Eulàlia o els Sabres de Santa Eulàlia... A la Pastisseria Foix de Sarrià honoren a la santa preferida del barri amb els sabres.