A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
11 DE FEBRER
Santoral Mare de Déu de Lourdes
Diades Jornada mundial del malalt
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

L'11 de febrer de 1991 Televisió de Catalunya inicia les emissions del Club Super3, un programa contenidor de sèries infantils amb gags que permeten que els nens i nenes interactuïn i participin en aquest "club". Paral·lelament a la creació del programa, també es van desenvolupar activitats fora de l'àmbit televisiu, per exemple, creant un carnet que els permeti gaudir d'avantatges. Al cap de 20 anys ja té 1.100.000 socis.

Fets esportius catalans

L'11 de febrer del 1910 el pilot Julien Mamet realitza el primer vol a Catalunya i a la península aterrant a l'aeròdrom de Can Tunis. l'Associació de Locomoció Aèria, fou qui organitzà la vinguda del pilot Lucien Mamet i el Bleriot XI a Barcelona.