A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
9 DE FEBRER
Santoral Santa Apol·lònia
Diades  
Llegendari Sembla ser que Apo·lònia era una dona casada amb un marit molt geniut, cantellut i furiós, que sempre rondinava i molt sovint li pegava. Avorrida dels mals tractes, es féu monja del convent de dominiques de Montsió, de Barcelona. Un dia que pregava, va veure passar per la finestra a Jesús amb la creu. Admirada li preguntà si volia que l'ajudés. A la qual cosa Jesús li contestà: Apl·lònia, Aplo.·lònia, com vols ajudar-me a portar la creu si no pots portar tu la teva? Entès el missatge, tornà a casa seva i el seu marit, en veure-la, li ventà una bufetada tan forta que li féu saltar totes les dents de la boca. És per aquest motiu que els qui tenen mal de queixal li imploren que el dolor desaparegui.
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 9 de febrer de 1884 va néixer a Barcelona el poeta Josep Carner i Puig-Oriol.

1946 - L'assemblea general de l'ONU condemna el règim del general Franco.