A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
8 DE FEBRER
Santoral Sant Geroni, sant Joan de Mata i Santa Emiliana
Diades  
Llegendari Sant Joan de Mata era fill del castell de Mataplana i de la família del ocmte Arnau. Tenia la virtut de volar sense ales i anava en terra de sarraïns a redimir captius.
Paremiologia Sant Joan de Mata treieu-me el mal a mi i doneu-lo a un altre.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 8 de febrer de 1937 es produí a Barcelona una forta manifestació de dones protestant pels abusos que es cometien en el repartiment del pa que era racionat.

1976 - Manifestació a Barcelona a favor de la llibertat, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia convocada per l'Assemblea de Catalunya.