A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
7 DE FEBRER
Santoral Sant Ricard - Santa Juliana
Diades  
   
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 7 de febrer s'estrenà al teatre Romea de Barcelona el drama Mar i Cel d'Àngel Guimerà.

1946 - Explota un petard a la Universitat de Barcelona el "Dia del Estudiante Caido", que provoca una reacció repressiva dels falangistes contra estudiants catalanistes. Es reconstrueix la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya.