A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
6 DE FEBRER
Santoral Santa Dorotea
Diades Internacional contra la Mutilació Genital Femenina
Llegendari
Paremiologia Santa Dorotea de Tristany, la nit més clara de l'any.
Santa Dorotea gloriosa, deu-me una lluna de mel com si estigués al cel.
Tradicions i altres Hom creu que la nit de santa Dorotea és la més clara de l'any. Aquesta nit llueixen tots els estels, fins els més insignificants i, alguns d'ells no es veuen en cap altra nit. I és que avui governen els estels.

Fets històrics catalans

El 6 de febrer de 1920 finalitzà la vaga de marins de la Transmediterrània que havia durat 5 mesos.