A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
4 DE FEBRER
Santoral Santa Joana de Valois
Diades Día Internacional contra el Cáncer
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 4 de febrer de 1927 fou creat el Patronat de l'Habitatge a Barcelona.

1936 - Es constitueix el Front d'Esquerres de Catalunya.