A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
3 DE FEBRER
Santoral Sant Blai
Diades  
Llegendari A casa nostra, sant Blai és l'advocat contra el mal de coll i de gola. Es venien uns cordons de sant Blai que tenien gràcia i virtut remeiera: calia embolicar-se el coll amb aquests cordons quan es tenien angines i sembla ser que anaven força bé.
Paremiologia Sant Blia gloriós, guardeu-nos dels llops.
Si per sant Blai fa vent, tot l'any se'n ressent.
Sembra faves per sant Blai i en menjaràs tot l'any.
Per sant Blai, la cigonya per l'espai; si no l'hi veus, senyal de neus.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 3 de febrer de 1112 el comte Ramon Berenguer III es casà amb Dolça, hereva del comtat de Provença.

1485 - Pere Joan Sala, capitost remença, s'apodera de la ciutat de Granollers, clau del domini sobre el Vallès, en una de les incursions més atrevides de la Segona Guerra Carlista.

Pastisseria festiva

Coquetes de Sant Blai a Amposta i comarca: La festivitat de Sant Blai se celebra el dia 3 de febrer i és tradició elaborar per aquest dia unes coquetes fetes amb sagí. Abans d'enfornar es marquen amb una creu i, un cop cuites, es porten a beneir a l'església.

Blaiets a Montblanc: A Montblanc, però, celebren la diada de Sant Blai amb els típics Blaiets. (dreta)