A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.

 

 

PAREMIOLOGIA CATALANA
ESTIU
L'estiu és l'estció de l'any compresa entre la primavera i la tardor que, a l'hemisferi nord, comença el 21 de juny, solstici d'estiu, i acaba el 23 de setembre, equinocci de tardor.
Paremiologia
.
L'estiu serà prou calent
Perquè les fruites madurin,
Es tornin grocs els rostolls
I les tempestats no durin.

A l'estiu tota cuca viu.
Una oreneta no fa estiu.
A l'estiu per l'ombra i a l'hivern pel sol.
Estiu calorós, hivern rigorós.
Sol d'estiu cou com caliu.
Xàfec d'estiu, tota l'aigua cap al riu.
Del bon estiu el pagès viu.
Qui a l'estiu sombreja, a l'hivern famoleja.
Paraules d'estiu, segons qui les diu.
Cada cosa pel seu temps i a l'estiu cireres.