A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
29 DE DESEMBRE
Santoral Sant Tomàs de Canterbury
Diades  
Llegendari  
Paremiologia La millor festa de casa és quan toca la Tomassa.
Tradicions i altres Sant Tomàs de Canterbury era el patró de la campana Tomassa de la Seu, la més grossa de totes les campanes de la ciutat.

Fets històrics catalans

El 29 de desembre de 1931 quedà constituït el segon govern de la Generalitat provisional de la República.