A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
27 DE DESEMBRE
Santoral Sant Joan Apòstol i Evangelista
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres A sant Joan també l'anomenaven sant Joan de la Barra. Pel Vallès era costum que els administradors de l'altar de sant Joan sortissin a embarrar. El campaner anunciava la sortida amb un gran tocs de campanes i es posava al davant de la comitiva tocant el bombo. Darrere d'ell anaven dos bastaixos que portaven a coll un llarg samaler amb una cadira. Els seguien els dos majorals del sant. Els qui feien una almoina als administradors, tenien dret a fer embarrar al qui desitjaven, el feien asseure a la cadira i els portaven uns quants passos. En alguns llocs només embarraven als pormesos que havien renyit amb la promesa.

Fets històrics catalans

El 27 de desembre de 1920 suspengué pagaments el Banc de Barcelona i es produí un gran pànic financer.

1350 - Neix a Perpinyà Joan I el Caçador, rei de la confederació catalo-aragonesa.

1870 - El general Joan Prim és assassinat a Madrid.