A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
22 DE DESEMBRE
Santoral Sant Zenó
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 22 de desembre de 1921, a la rifa de Nadal, van correspondre a Barcelona els tres primers premis i encara d'altres.