A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
20 DE DESEMBRE
Santoral Sant Domènec de Silos
Diades Dia Internacional de la Solidaritat Humana
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 20 de desembre de 1925 va néixer a Barcelona l'arquitecte Oriol Bohïgas i el mateix dia de l'any 1911 va morir el Poeta Joan Maragall.