A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
18 DE DESEMBRE
Santoral Mare de Déu de l'Esperança
Diades Dia Internacional de les Persones Migrants
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres La Mare de Déu del'Esperança era l'advocada de les dones que es trobavenen estat.

Fets històrics catalans

El 18 de desembre de 1869 fou publicada la llei per la qual es feia concessió a Barcelona dels terrenys de la Ciutadella.