A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
17 DE DESEMBRE
Santoral Sant Llàtzer i sant Joan de Mata
Diades  
Llegendari  
Paremiologia Sant Joan de Mata, traieu-me el mal a mi i doneu-lo a un altre.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 17 de desmbre de 1926 donà una conferència a Barcelona el dramaturg italià Luigi Pirandello.