A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
16 DE DESEMBRE
Santoral Sant Ananies i santa Adelaida
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 16 de desembre de 1350 una ordenança de Pere el Cerimoniós fixà que els documents havien d'ésser datats per l'any de la Nativitat.

Fets esportius catalans

El 16 de desembre de 1915 es disputa el primer partit d'hoquei patins a Catalunya, entre els equips de l'Indian Hoquei Club i l'Sport Hoquei Club. L'esport, però, encara no arrelà.