A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
15 DE DESEMBRE
Santoral Sant Valerià i santa Cristiana
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 15 de desembre de 1950 va morir a Barcelona l'escriptor Josep Maria Folch i Torres

 

Fets esportius catalans

El 15 de desembre de 1929 es constituí la secció de bàsquet del Gimnàstic de Tarragona, l'únic equip federat de la ciutat fins després de la guerra.