A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
14 DE DESEMBRE
Santoral Sant Nicasi
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres Sant Nicasi era l'advocat per a guardar de rates la casa, els camps i els graners.

Fets històrics catalans

El 14 de desembre de 1927 fou inaugurada la línia aèria Barcelona-Madrid.