A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
13 DE DESEMBRE
Santoral Santa Llúcia
Diades  
Llegendari Conten que entre el tumultuós contingent de persones que sempre acompanyava Fra Vicenç Ferrer hi havia una dona molt virtuosa, de nom Llúcia que, en assabentar-se que un minyó s'havia enamorat dels seus formosíssims ulls, se'ls arrencà, trametent-los-hi en un plat.
Paremiologia Beneïda santa Llúcia, que les bones festes ens envia.
Per santa Lúcia creix el dia un pas de puça; no creix ni disminueix fins que el Nen Jesús no neix.
Per santa Llúcia tot l'oli és a l'oliva.
Tradicions i altres Les noies tenien per patrona a Santa Caterina, 25 de novembre, o santa Llucia, segons les contrades.
Santa Llúcia conserva, millora i guareix la vista segons la tradició popular. I el motiu que sigui la patrona de les noietes té relació amb aquest fet. Antigament les minyones anaven a costura per aprendre a llegir i a escriure. El que aprenien, en veritat, era a cosir, ja que no es creia gaire convenient que les dones sabessin massa de lletra, el que calia era que fossin bones mestresses de casa.
La festa de les llucietes era molt similar a la dels nois: al matí capta entre cantades dels goigs a la santa just després de sortir de l'ofici, i a la tarda berenada.

Fets històrics catalans

El 13 de desembre de 1976 començà a funcionar Ràdio-4, primera que realitzà, des que es va acabar la guerra civil, les seves emissions totalment en català.