A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
12 DE DESEMBRE
Santoral Mare de Déu de Guadalupe
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 12 de desembre de 1902 els presidents de diverses societats barcelonines lliuraren al rei un missatge demanant que fos derogat el decret de Romanones que ordenava que el catecisme fos ensenyat en castellà a les escoles.