A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
11 DE DESEMBRE
Santoral Sant Damas i santa Ida
Diades Dia Internacional de les Muntanyes
Llegendari Conten que sant Damas féu de sabate rmolt temps, fins que un dia, cansat de la desconsideració social envers l'ofici de sabater, decidí deixar-lo i cercar-ne un altre de més estimat. S'encarà al seu amo i li preguntà:
- Quin és el millor ofici que hi ha?
- El de Papa - li contestà l'amo.
- Doncs seré Papa - afegí el minyó.
I es tragué el davantal, deixà les eines i se n'anà altra vegada pel món, a cercar fortuma, i va arribar a ser Papa.
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

L'11 de desembre de 1824 va néixer a Barcelona el poeta Víctor Balaguer i Cirera.