A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
10 DE DESEMBRE
Santoral Nostra Senyora de Loreto i sant Trobat
Diades Dia dels Drets Humans
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres Sant Trobat i els tres-cents cinquanta-quatre companys formaven l'auditori de fidels que oïen la missa celebrada per sant Narcís.

Fets històrics catalans

El 10 de desembre de 1809, després d'un setge de set mesos, la ciutat de Girona es rendeix als francesos (guerra del Francès).

1898 - Fi de la guerra de Cuba que comportà la pèrdua d'aquesta colònia juntament amb Puerto Rico i Filipines.