A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
9 DE DESEMBRE
Santoral Sant Restitut i santa Valèria
Diades Dia Internacional contra la corrupció
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 9 de desembre de 1875 quedà restablert el cos de mossos d'esquadra de la Diputació de Barcelona, dissolt arran de la revolució de setembre del 1865.

1715 - Implantació del cadastre, un nou sistema contributiu per a la Corona d'Aragó.

Fets esportius catalans

El 9 de desembre de 1898 tingué lloc a Barcelona la primera cursa atlètica de la qual es té notícia. Va ésser una iniciativa de Jaume Vila, aleshores professor al Gimnàs Tolosa, al carrer Duc de la Victòria, tocant al carrer Canuda.