A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
5 DE DESEMBRE
Santoral Sant Sabas i santa Crispina
Diades Dia Internacional del Voluntariat
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres

 

Fets històrics catalans

El 5 de desembre de 1082 fou assassinat en un bosc prop d'Hostalric, el comte Ramon Berenguer II anomenat Cap d'estopes. La mort fou atribuïda al seu germà bessó Berenguer Ramon II, amb el que compartia el govern de Catalunya.

Fets esportius catalans

El 5 de desembre de 1913 es creà l'Associació d'Esgrima Barcelonesa, primer organisme federatiu d'aquest esport.